Als u een account bij ons heeft, meld u dan aan.

Inloggen

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Account aanmaken
  1. Home
  2. Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden / Leveringsvoorwaarden - Joost & Paul / JDV BV

I Joost & Paul is een handelsnaam van het bedrijf JDV BV, gevestigd aan de Koninginneweg 50-2, 1075 EA te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67252605, hierna te noemen Joost & Paul. Joost & Paul biedt haar producten aan via een webshop.

II Koper is de klant / afnemer van Joost & Paul. III Ontvanger is de geadresseerde van de bestelling.

IV De overeenkomst tussen Joost & Paul en een koper is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen beiden of een bestelling in de Webshop.

1 Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Joost & Paul. Ze zijn toegankelijk via de website van Joost & Paul en kunnen u op verzoek worden toegestuurd.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Joost & Paul zoals vermeld in de webshop en in deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Joost & Paul zal leveren volgens de leverings- en betalingsvoorwaarden welke golden op het moment dat de overeenkomst gesloten werd.

1.4 Joost & Paul garandeert dat het product voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst.

 

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 6% BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, verschrijvingen en kennelijke vergissingen, welke koper had behoren te begrijpen.

2.3 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling behoudt Joost & Paul zich het recht voor een bestelling te annuleren indien een korting onjuist of onrechtmatig is toegepast.

 

3 Betaling Tenzij anders overeengekomen zal verzending van de bestelling plaatsvinden na ontvangst van de betaling door Joost & Paul, ook als dat betekent dat de gewenste verzenddatum overschreden wordt.

4 Uitvoering van de bestelling

4.1 De koper die een bestelling plaatst in de webshop wordt middels een aantal e-mails op de hoogte gehouden van de uitvoering van de bestelling. Een e-mail met het onderwerp ‘Jouw bestelling is ontvangen’ wordt automatisch verstuurd binnen enkele minuten na het afronden van de bestelling in de webshop. Een verzendbevestiging wordt verstuurd op de dag waarop het product door Joost & Paul voor verzending wordt aangeboden aan PostNL. Het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails kan duiden op een (technische) storing in het bestel- of betaalproces waardoor Joost & Paul de bestelling niet zou kunnen verwerken. De koper dient bij het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails contact op te nemen met Joost & Paul.

4.2 Joost & Paul behoudt zich het recht voor om bestellingen te beoordelen op haalbaarheid. Indien de uitvoering van een bestelling niet haalbaar wordt geacht, zal de besteller hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal het aankoopbedrag worden gecrediteerd.

 

5 Levering

5.1 Joost & Paul verzendt haar producten via PostNL met brievenbuspost, tenzij anders aangegeven of afgesproken. Niet aangekomen of verkeerd afgeleverde bestellingen zijn geen reden tot creditering.

5.2 Joost & Paul verstuurt standaard elk afzonderlijk product als individueel poststuk, ook als koper meerdere producten gelijktijdig bestelt voor hetzelfde afleveradres. Alleen op uitdrukkelijk van koper voorafgaand aan de bestelling kan verzending op een andere wijze worden overeengekomen.

5.3 Joost & Paul verpakt haar producten in dozen die door PostNL zijn goedgekeurd voor brievenbusbezorging. Brievenbussen die voldoen aan de eisen van PostNL hebben een opening van 3,2 cm x 26,5 cm. Joost & Paul is niet verantwoordelijk voor het niet of later aankomen van bestellingen vanwege te kleine brievenbusopeningen.

5.4 Joost & Paul biedt de bestelling voor bezorging aan aan PostNL op de afgesproken verzenddag (maandag, woensdag en/of vrijdag) voor 17.00 uur. Bestellingen die op zaterdag en/of zondag worden ontvangen zullen de eerstvolgende werkdag worden verwerkt. PostNL stelt dat vrijwel alle brievenbuspost de volgende dag wordt bezorgd, maar garandeert dat niet. Koper dient bij het opgeven van de verzenddatum zelf het risico van vervroegde of verlate bezorging in te schatten. Joost & Paul is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Het niet op tijd aankomen van de bestelling is geen reden voor creditering.

5.5 Bestellingen met een buitenlands bezorgadres worden door de internationale samenwerkingspartners van PostNL bezorgd. Joost & Paul hanteert de bezorgduur welke PostNL opgeeft op haar website. Joost & Paul behoudt zich het recht voor om bestellingen voor buitenlandse adressen te annuleren. De annulering zal door Joost & Paul worden gemotiveerd en het aankoopbedrag zal worden gecrediteerd.

5.6 Joost & Paul is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer koper een foutief of onvolledig adres heeft opgegeven kan de bestelling retour gestuurd worden door PostNL of worden afgeleverd op het opgegeven adres, al komt dit niet overeen met de naam van de geadresseerde. Foutieve of onvolledige adressering is geen reden voor creditering.

6 Wijziging van de bestelling Koper kan er pas van uitgaan dat doorgegeven wijzigingen in reeds afgeronde bestellingen zijn doorgevoerd, als dit door Joost & Paul is bevestigd.

7 Afbeeldingen en specificaties Alle afbeeldingen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen en kleuren van de producten en verpakkingen van Joost & Paul in de webshop en op verpakkingen van Joost & Paul gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot creditering, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

8 Garantie

8.1 Joost & Paul garandeert dat de door haar geleverde producten met de grootste zorg en aandacht worden geproduceerd en staat daarmee in voor de kwaliteit van het product tot tenminste de houdbaarheidsdatum, welke op het product is vermeld.

8.2 Joost & Paul is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van haar producten voor welke individuele toepassing dan ook door koper of ontvanger, noch voor eventuele adviezen aangaande haar producten welke niet afkomstig zijn van haarzelf.

8.3 Koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren of te laten controleren door de ontvanger. Indien blijkt dat het geleverde product sterke afwijkingen vertoont met wat is overeengekomen, beschadigd, bedorven of aangedaan is, dan dient koper of ontvanger de onvolkomenheden onmiddellijk te melden aan Joost & Paul, het product niet te consumeren en in originele verpakking terug te sturen aan Joost & Paul.

8.4 Indien de klachten van koper of ontvanger door Joost & Paul redelijk worden bevonden, zullen koper of ontvanger en Joost & Paul in overleg besluiten tot het leveren van nieuwe producten of een schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Joost & Paul altijd beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Joost & Paul voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.6 De garantie geldt niet indien koper jegens Joost & Paul in gebreke is en/of de koper of ontvanger de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken en/of de geleverde producten aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig heeft behandeld.

 

9 Overmacht

9.1 Joost & Paul zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke abnormale oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen van het Internet en e-mailverkeer, storingen in de elektriciteitstoevoer, beperkingen van vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen en vertragingen in de aanvoer door toeleveranciers aan Joost & Paul.

9.3 Joost & Paul zal in het geval van overmacht overleggen met koper over het opschorten van haar verplichtingen of het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst. In geen geval is Joost & Paul gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Joost & Paul bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen.

10 Gegevensbeheer

10.1 Alle in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Joost & Paul gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van de bestelling.

10.2 Joost & Paul behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de besteller te gebruiken voor het verstrekken van informatie over producten en diensten van Joost & Paul middels nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrieven heeft een mogelijkheid tot afmelden.

10.3 Joost & Paul behoudt zich het recht voor om op verzoek van ontvanger van een bestelling met een anonieme afzender de naam van koper kenbaar te maken aan de ontvanger.

11 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JDV BV en/of Joost & Paul partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. JDV BV en/of Joost & Paul en koper of ontvanger zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Versie 10 december 2018

ONZE MISSIE

Wij vinden dat iedereen thuis óók als een chef moeten kunnen koken: een goede jus is hierbij een belangrijk ingredient.

PERFECTE JUS

Onze jus is eenvoudig in gebruik, barst van karakter en maakt ieder gerecht nog lekkerder!

SNEL OP TAFEL

Onze jus is eenvoudig in gebruik, barst van karakter en maakt ieder gerecht nog lekkerder!

NOOIT MEER AANLENGEN

Geen water nodig: onze jus is klaar voor gebruik. Zo kun je nóg sneller aan tafel, eet smakelijk!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »